Skip to main content

Sèvis sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks yo

Nou konprann: taks yo se travay ou, se pa lavi ou. Kreye yon kont Sèvis sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks pou kenbe li konsa. Li disponib 24 sou 24, 7 sou 7, Sèvis sou Entènèt la se yon mwayen gratis epi sekirize pou satisfè bezwen kliyan yo selon orè ou. Avèk yon kont pou Pwofesyonèl Taks ak otorizasyon kliyan w lan, ou kapab mande yon antant pou peye moso pa moso, peye yon bòdwo oswa reponn yon avi, mande rediksyon penalite pou kliyan w lan, aplike pou yon pwolonjman delè pou depoze, tcheke yon estimasyon rès kòb taks, elatriye!

Ou pral gen libète ou bezwen ak merite a avèk yon kont Sèvis sou Entènèt pou Pwofesyonèl Taks.

CREATE TAX PROFESSIONAL ACCOUNT (KREYE KONT POU PWOFESYONÈL TAKS)

Updated: