Skip to main content

Odpowiedz na prośbę o dodatkowe informacje: krok po kroku

 1. Zaloguj się na koncie Usług Online (Online Services).

 2. W ≡ menu Services (Usługi) wybierz Respond to department notice (Odpowiedz na powiadomienie departamentu).

 3. Na stronie Notices (Powiadomienia) skorzystaj z rozwijalnego menu Actions (Czynności), aby przejrzeć treść otrzymanego powiadomienia lub odpowiedzieć na powiadomienie.

  Sekcja Quick response (Szybka odpowiedź) ma rozwijalne menu odpowiedzi oznaczone Actions (Czynności) z możliwością wyboru opcji Respond to Notice (Odpowiedz na powiadomienie) lub View (Przeglądaj).
 4. Wybierz Respond to Notice (Odpwiedz na powiadomieie). Na ekranie zostaną wyświetlone dane dokumentu. Jest to lokalizator (DLN) dokumentu powiadomienia, którego dotyczy odpowiedź.

  • Jeżeli wyświetlony numer DLN nie zgadza się z numerem podanym w prawym górnym rogu otrzymanego powiadomienia, wybierz Back (Wróć), aby odpowiedzieć na inne powiadomienie.

  • Jeżeli numer DLN zgadza się, wybierz Continue (Kontynuuj), aby odpowiedzieć na to powiadomienie.

  • Jeżeli nie pojawiła się żadna opcja odpowiedzi, upłynął wyznaczony termin przesyłania odpowiedzi lub wysłano nowe powiadomienie. Termin odpowiedzi podano w pierwszej części otrzymanego powiadomienia.

 5. Podaj krótkie wyjaśnienie w części Response to request (Odpowiedź na prośbę) (opcjonalnie). Treść wyjaśnienia jest ograniczona do 1000 znaków.  Na kolejnym ekranie dołącz dokumentację wymienioną w powiadomieniu. Po zakończeniu wybierz Continue (Kontynuuj).

 6. Na stronie Attach Documentation (Dołącz dokumentację) w części Attachment information (Informacje o załącznikach), wybierz Document type (Rodzaj dokumentu).

  Rozwijalne menu zawiera opcje wyboru Requested Documents (Wymagane dokumenty), Copy of Letter (Kopia pisma) lub Other (Inne).

 7. Obok opcji File path (Ścieżka pliku), wybierz Browse (Przeglądaj). Spowoduje to otwarcie się nowego okna z listą plików zapisanych na komputerze. Wybierz plik lub dokument, który chcesz załadować. Pomoc przy tej czynności można uzyskać w części Załaduj plik (Upload a file).

  Wybierz przycisk Browse (Przeglądaj), aby otworzyć nowe okno z listą plików.

 8. Aby przesłać dokumenty, wybierz Attach (Dołącz). Po zakończeniu wybierz Continue (Kontynuuj)Uwaga: Można dołączyć dokumentację w dowolnym języku.

 9. Na stronie Contact Information (Dane kontaktowe) w części Contact information (Dane konatkowe) wpisz numer telefonu do kontaktu. Wybierz Continue (Kontynuuj).

 10. Na stronie Review and Verify (Zweryfikuj i potwierdź), potwierdź, że podane informacje są prawidłowe. Aby wprowadzić zmiany w danej części, wybierz opcję Edit (Edytuj) dla tego pola.

 11. Wybierz Submit (Wyślij), aby elektronicznie podpisać i wysłać swoją odpowiedź. Przekażemy tę odpowiedź do właściwej komórki departamentu.

 12. Na stronie Transaction Confirmation (Potwierdzenie transakcji) pojawi się numer potwierdzenia oraz szczegóły przesłanej odpowiedzi.

  • Zapisz numer potwierdzenia lub wybierz Print (Drukuj), aby wydrukować stronę Potwierdzenia transakcji dla własnych potrzeb.

  • Wybierz View/Print Form (Przeglądaj/Drukuj formularz), aby wydrukować kopię odpowiedzi w formacie PDF. (Uwaga: otrzymasz e-mail zawierający numer potwierdzenia, ale bez szczegółów odpowiedzi).

 13. W przypadku wyboru opcji View/Print Form (Przeglądaj/Drukuj formularz), zamknij okno PDF, aby powrócić na stronę Transaction Confirmation (Potwierdzenie transakcji).

 14. Wybierz Close (Zamknij) lub zamknij okno przeglądarki, aby powrócić na stronę Account Summary (Zestawienie).
Updated: