Skip to main content

Wyświetl podsumowanie swojego konta firmowego w usługach online


Firmowe konto usług online zapewnia kompleksowy przegląd złożonych zeznań podatkowych i płatności dokonanych do Departamentu Podatków (Tax Department). Wybierz rodzaj podatku w części Składanie zeznań podatkowych i płatności na stronie głównej Podsumowania konta, aby zobaczyć historię złożonych zeznań i historię płatności firmy. Informacje są dostępne dla następujących rodzajów podatków i okresów rozliczeniowych:

 • Historia podatku dochodowego od osób prawnych jest dostępna dla dziesięciu ostatnich okresów rozliczeniowych od 2008 roku.
 • Historia podatku obrotowego jest dostępna dla pięciu ostatnich okresów rozliczeniowych.
 • Historia podatku z tytułu zużycia paliwa jest dostępna dla sześciu ostatnich okresów rozliczeniowych.
 • Historia podatku potrącanego u źródła jest dostępna dla dziewięciu ostatnich okresów rozliczeniowych.

Wyświetl szczegółową historię złożonych zeznań podatkowych dla swojej firmy

Można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące swoich zeznań podatkowych, uporządkowane według okresu rozliczeniowego, w tym złożone formularze i aktualny status zeznań. Można również przeglądać kopie swoich zeznań podatkowych złożonych przez internet.

Kopie papierowych lub starszych zeznań podatkowych złożonych drogą elektroniczną można uzyskać wchodząc na Get a copy of my return (Pobierz kopię swojego zeznania podatkowego).

Wyświetl szczegółową historię płatności dotyczących firmy

Można przeglądać szczegółowe informacje o płatnościach, uporządkowane według okresu rozliczeniowego, w tym kwoty, status (zaksięgowane, zaplanowane, anulowane lub niehonorowane) i numery potwierdzeń. Dostępne są informacje dotyczące płatności dokonywanych:

 • przy składaniu zeznań podatkowych,
 • przy składaniu formularzy z wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie zeznania,
 • przy składaniu formularzy szacunkowych podatków,
 • jako płatności w formie PrompTax,
 • jako ulgi podatkowe przeniesione na następny okres rozliczeniowy,
 • jako płatności pierwszej raty (w tym płatności obowiązkowe i dodatkowe), oraz
 • i niezwiązanych z zeznaniem podatkowym lub dokumentem płatności.

Uwaga! W Podsumowaniu konta nie będą wyświetlane żadne płatności dokonane zgodnie z umową o płatnościach ratalnych (installment payment agreement, IPA) ani na rachunkach wystawionych przez stan Nowy Jork. Więcej informacji o tego rodzaju płatnościach można znaleźć w Installment payment agreement (Umowa o płatnościach ratalnych) i Pay a bill or notice (Opłać rachunek lub zawiadomienie).

Updated: