Skip to main content

Pomoc techniczna


Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się na konto Online Services (Usługi online), zanim przejdziesz dalej wykonaj następujące kroki.

Usuń pliki cookie, pliki tymczasowe i wyczyść historię przeglądarki. Wybierz swoją przeglądarkę z poniższej listy i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Nie używaj zakładek ani ulubionych w przeglądarce na stronie logowania do usług online ani na żadnych stronach na koncie usług online. Zamiast tego:

 1. Wejdź na stronę internetową Departamentu Podatków (Tax Department) pod adresem www.tax.ny.gov lub na stronę główną usług online pod adresem www.tax.ny.gov/online/.
 2. Wybierz Zaloguj się w banerze w prawym górnym rogu.
 3. Zaloguj się do swojego konta usług online.

Nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła?

Skorzystaj z opcji Forgot your username (Nie pamiętasz nazwy użytkownika?), aby odzyskać nazwy użytkownika konta na NY.gov powiązane z twoim adresem e-mail.

Skorzystaj z opcji Forgot your password (Nie pamiętasz hasła?), aby zresetować hasło do swojego konta usług online.

Linki te znajdują się również na stronie głównej i stronie logowania Online Services (Usługi online).

Zmiana lub resetowanie hasła

Aby zmienić hasło po zalogowaniu się na koncie Usług online:

 1. Wybierz swoje imię i nazwisko w prawym górnym rogu konta.
 2. Wybierz Preferences (Preferencje).
 3. Wybierz Edit Personal Information (Edytuj dane osobowe).
 4. Wypełnij część Login information (Dane logowania). Należy zauważyć, że będzie to hasło tymczasowe, wymagające zmiany przy kolejnym zalogowaniu się.
 5. Wybierz Save (Zapisz).

Główny Administrator może resetować hasła podległych mu użytkowników. Aby zresetować hasło podległego użytkownika:

 1. Zaloguj się na koncie Usług online.
 2. Wybierz menu Services (Usługi) w lewym górnym rogu strony Account Summary (Zestawienie).
 3. Wybierz User summary (Dane użytkownika).
 4. Wybierz menu Actions (Czynności) dla danego użytkownika.
 5. Wybierz Edit user (Edytuj użytkownika).
 6. Wypełnij część Login information (Dane logowania).
 7. Wybierz Save & Continue (Zapisz i kontynuuj).

Po zalogowaniu się na koncie Usług online przy użyciu tymczasowego hasła, użytkownik otrzyma polecenie utworzenia nowego hasła.

Administrator lub Manager konta Profesjonalnego księgowego może resetować hasła swoich pracowników. Aby zresetować hasło pracownika:

 1. Zaloguj się na koncie Usług online.
 2. Wybierz menu Services(Usługi) w lewym górnym rogu strony Account Summary (Zestawienie).
 3. Wybierz Employee Summary (Dane pracownika).
 4. Wybierz menu Actions (Czynności) dla danego pracownika.
 5. Wybierz Edit Employee (Edytuj dane pracownika).
 6. Wypełnij część Login information (Dane logowania).
 7. Wybierz Save & Continue (Zapisz i kontynuuj).

Po zalogowaniu się na koncie Usług online przy użyciu tymczasowego hasła, pracownik otrzyma polecenie utworzenia nowego hasła.

Aktualizacja konta: dodatkowe uwierzytelnianie

Jeśli zalogujesz się na swoje konto usług online i zobaczysz stronę z informacją „Aktualizacja konta: Bezpieczeństwo twojego konta na NY.gov jest dla nas najwyższym priorytetem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, twoje konto zostało wybrane do dodatkowego procesu uwierzytelniania”, możesz przywrócić dostęp do swojego konta korzystając z opcji Nie pamiętasz hasła? i wybierając Resetuj za pomocą poczty e-mail, gdy pojawi się taka informacja.

Przeglądarka internetowa

Nasza strona internetowa obsługuje najnowsze wersje:

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Apple Safari

Aby przeglądarka mogła działać na naszej stronie, JavaScript musi być włączony.

Wymagania przeglądarki dotyczące płatności kartą kredytową lub polecenia zapłaty PrompTax

W celu zapewnienia realizacji płatności kartą kredytową lub polecenia zapłaty PrompTax, skorzystaj z następujących wersji preferowanej przeglądarki:

 • Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza
 • Google Chrome 38 lub nowsza
 • Mozilla Firefox 31 lub nowsza
 • Apple Safari 7 lub nowsza

Źródła informacji

Updated: