Skip to main content

Role pracowników na kontach dla specjalistów ds. podatków


Administrator

Administratorzy mają dostęp do Podsumowania dotyczącego klienta i mogą:

 • dodawać klientów do konta dla specjalistów ds. podatków;
 • wyświetlać poufne informacje podatkowe klienta i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta;
 • aktualizować transakcje, do których jesteś upoważniony w imieniu klienta;
 • aktualizować użytkowników przypisanych do klienta oraz
 • usuwać klientów z konta dla specjalistów ds. podatków.

Uwaga! W przypadku rozszerzania lub aktualizowania na koncie upoważnienia do przeprowadzania transakcji w imieniu klienta, w swojej dokumentacji należy mieć wypełniony i podpisany przez klienta formularz E-ZRep TR-2000. Więcej informacji można znaleźć w E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formularz E-ZRep TR-2000, Informacje o dostępie do informacji podatkowych i upoważnieniu do przeprowadzania transakcji).

Administratorzy mają dostęp do Podsumowania dotyczącego pracownika i mogą:

 • dodać pracownika do konta dla specjalistów ds. podatków jako administratora, menedżera lub użytkownika;
 • zaktualizować rolę pracownika;
 • zresetować hasło pracownika;
 • zaktualizować adres e-mail i numer telefonu pracownika;
 • zaktualizować klientów przypisanych do użytkownika;
 • usunąć innych pracowników z konta; oraz
 • usunąć konto dla specjalistów ds. podatków.

Konto dla specjalistów ds. podatków może mieć do pięciu administratorów.

Menedżer

Menedżerowie mają dostęp do Podsumowania klienta i mogą:

 • dodawać klientów do konta dla specjalistów ds. podatków;
 • wyświetlać poufne informacje podatkowe klienta i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta;
 • aktualizować transakcje, do których jesteś upoważniony w imieniu klienta;
 • aktualizować użytkowników przypisanych do klienta oraz
 • usuwać klientów z konta dla specjalistów ds. podatków.

Uwaga! W przypadku rozszerzania lub aktualizowania na koncie upoważnienia do przeprowadzania transakcji w imieniu klienta, w swojej dokumentacji należy mieć wypełniony i podpisany przez klienta formularz E-ZRep TR-2000. Więcej informacji można znaleźć w E-ZRep Form TR-2000, Tax Information Access and Transaction Authorization information (Formularz E-ZRep TR-2000, Dostęp do informacji podatkowych i informacje o upoważnieniu do przeprowadzania transakcji).

Menedżerowie mają dostęp do Podsumowania dotyczącego pracownika i mogą:

 • dodać pracownika do konta dla specjalistów ds. podatków jako menedżera lub użytkownika;
 • zaktualizować rolę menedżera lub użytkownika;
 • zresetować hasło menedżera lub użytkownika;
 • zaktualizować adres e-mail i numer telefonu menedżera lub użytkownika;
 • zaktualizować klientów przypisanych do użytkownika; oraz
 • usunąć innych menedżerów i użytkowników z konta.

Nie ma ograniczeń co do liczby menedżerów, których można przypisać do konta dla specjalistów ds. podatków.

Użytkownik

Użytkownicy:

 • nie mają dostępu do innych pracowników na koncie dla specjalistów ds. podatkowych oraz
 • mają ograniczony dostęp do Podsumowania dotyczącego klienta; administrator lub menedżer musi przydzielić użytkownikowi dostęp do klienta, zanim będzie on mógł przeglądać poufne informacje podatkowe i przeprowadzać transakcje w imieniu klienta. Użytkownikom można przydzielić dostęp:
  • do określonych klientów lub
  • do wszystkich obecnych i przyszłych klientów na koncie.

Nie ma ograniczeń co do liczby użytkowników, których można przypisać do konta dla specjalistów ds. podatków.

Updated: